cs

Vakuová destilace

kontakt ikona       ke stažení ikona

 

Vakuová destilace

Odpadní voda je běžnou součástí výrobního procesu v mnoha průmyslových závodech. V určitých případech může odpadní voda obsahovat těžké kovy, biologicky nerozložitelné organické látky nebo i cenné suroviny, které je vhodné recyklovat zpět do procesu. Jak takovou vodu vyčistit v dlouhodobě udržitelném směru neboli bez produkce kalů či nadměrné spotřeby chemikálií?

V řadě případů se nabízí jako vhodné řešení technologie vakuové destilace. Zdrojem tepelné energie pro vakuové odpařování je tepelné čerpadlo, ohřev na principu mechanické komprese par či externí zdroj tepla (například horkovodní okruh z kogenerační jednotky).

Popis technologie vakuové destilace

Efektivní řešení vakuové destilace využívá přírodně přirozeného jevu – odpařování. K odpaření vody dochází ale za sníženého tlaku, a tedy při teplotě již 30 °C, což vede k nízkým provozním nákladům. Tímto způsobem vzniká destilát (až 95 % z celkového objemu odpadní vody). Jeho kvalita může dosáhnout až demineralizované vody, kterou je možné recyklovat do výrobního procesu. Veškeré látky, které mají vyšší teplotu varu než voda, se zahušťují do proudu koncentrátu, který odpovídá přibližně 5 % až 10 % z celkového objemu odpadní vody s koncentrací více než 80 % sušiny.

Vakuová destilace

Výhody pro naše zákazníky

Vhodné řešení pro průmyslové zákazníky, kteří čelí vysokým nákladům na likvidaci odpadních vod a striktním legislativním limitům pro jejich vypouštění. Taková situace je typická pro automobilový průmysl, povrchové úpravy kovů, barvy a laky, mikroelektronika, důlní průmysl nebo i zpracování digestátu. Instalací vakuové destilace se docílí mnohých výhod:

  • Snížení nákladů na likvidaci odpadní vody
  • Nízká spotřeba energie
  • Absence přídavných chemikálií
  • Recyklace vody
  • Zero Liquid Discharge
  • Kompatibilní s Průmyslem 4.0.
  • Instalace typu „Plug&Play“
  • Mobilní jednotky vakuové destilace k pronájmu
  • Testování v laboratorním měřítku

Ke stažení

Vakuová destilace Brochure