Pro potřeby zákazníka vypracujeme nebo zajistíme:

 • Analýzu a posouzení stávajícího stavu
 • Komplexní studii proveditelnosti včetně odhadu nebo výpočtu CAPEX/OPEX
 • Návrh a cenovou nabídku nejlepšího dostupného řešení
 • Projektovou dokumentaci ve všech stupních (DUR, DSP, POV,POM, RD, DSP)
 • Podklady pro výrobu nebo přímo konstrukční a výrobní dokumentaci pro jednotlivá zařízení včetně zařízení atypických
 • Algoritmy řízení v textové nebo grafické podobě
 • Realizaci stavby a montáže (strojní technologie, potrubní trasy, elektročást, systém řízení)
 • Uvedení díla/dodávaného zařízení do provozu, zkoušky včetně instalační a operační kvalifikace, revize, průvodní technickou dokumentaci
 • Garanční provoz a měření
 • Školení obsluhy, manuál pro obsluhu a údržbu nebo podklad pro zpracování místního provozního předpisu a předpisu pro údržbu dle zvyklostí provozovatele
 • Záruční a pozáruční servis, dodávku náhradních dílů
 • Dálkový monitoring zařízení
 • Přistavení dočasně provozovaných technologií v rámci programu MOBILE SERVICES pro překlenutí nutných odstávek klíčových technologií v průběhu jejich rekonstrukce nebo rozšíření