Písková filtrace je klasický a dvěma stoletími ověřený separační proces. Vedle fyzikální separace suspendovaných látek na pískovém loži probíhá i řada chemických a biologických procesů jako např. nitrifikace, katalytická oxidace železa a manganu. Pískové filtry jsou využívány při úpravě pitné a procesní vody, jako terciální stupeň při čištění odpadní vody a dále v energetice. Pískové filtry jsou nejčastěji používané jako druhý separační stupeň za čiřením a sedimentací. V případě, že surová voda neobsahuje vysoké znečištění, lze použít koagulační filtraci jako jediný separační stupeň, kdy je koagulant dávkován před samotný filtr. V některých případech postačí prostá filtrace. Během provozu filtru se filtrační lože postupně zanáší a narůstá tlaková ztráta filtru. Filtrační cyklus je ukončen na základě dosažení maximální tlakové ztráty, nebo průniku suspenze do filtrátu, který se projeví zvýšením zákalu za filtrem, nebo překročením vybraných ukazatelů kvality vody. Poté je nutné provést zpětné praní filtru, kdy jsou zachycené nečistoty z filtračního lože odeprány do odpadu. Praní je běžně prováděno vodou, vzduchem, nebo jejich kombinací.

schéma

 
Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
  • Klasická ověřená technologie
  • Vysoká životnost filtračního písku
  • Za vhodných podmínek katalytická oxidace železa a manganu, nitrifikace
  • Možná filtrace i při vysokých teplotách (kondenzátní fitry)

Ke stažení

Filtraflo_TGV_Brochure.pdf
Filtraflo_Pack_brochure.pdf