Doprava

Společnost Česká voda - MEMSEP, a.s. zajišťuje dopravu a dodávku pitné vody. Současně zabezpečuje vývod odpadních jímek a čištění kanalizačních zařízení.