Technologie Biostyr™ je tzv. BAF (Biological Aerated Filter) a je spojením biologického filtru a fixované biomasy v biofilmu. Polystyrenové kuličky (biostyren) mají velký specifický povrch pokrytý biofilmem s mikroorganismy, které odstraňují organické znečištění a dusíkaté sloučeniny. Možnosti zapojení této technologie, i do již stávajících ČOV, může být více způsoby, například sekundární denitrifikace, simultánní nitrifikace a denitrifikace nebo jako terciární dočištění (denitrifikace). Oxickou a anoxickou zónu v rektoru lze jednoduše rozdělit pomocí umístění aeračních zařízení. Při použití jako terciární denitrifikační stupeň dočištění lze dávkovat menší množství externího substrátu, jelikož tento substrát je efektivně využit pouze pro denitrifikační bakterie. V této technologii navíc dochází k filtraci, která probíhá přes filtrační lože z biostryrenu (polystyrenové kuličky). Filtrace je schopná zachytit podíl nerozpuštěných látek. Filtrace může být zapojená gravitačně i tlakově.

Zápach ze zařízení je minimální, neboť okolní vzduch je v kontaktu pouze s čištěnou vodou. Promývání filtru je jednoduché a je možné i bez velkých doprovodných zařízení.

OBR Biostyr

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
  • Kombinace biologického reaktoru a filtrace
  • Vysoká koncentrace aktivní biomasy
  • Kvalitní odtok
  • 60-80 % úspora plochy oproti aktivaci
  • Minimální zápach
  • Poměrně rychlé zapracování
Parametry
  • Polystyrenové kuličky o rozměrech 3-5 mm, velký specifický povrch potažené biofilmem
  • Filtrační rychlost 6-30 m/h
  • Výška filtračního lože 2-5 m

Ke stažení

Biostyr_brochure.pdf
Biostyr_Duo_Brochure.pdf