Vývoz odpadních jímek, čištění kanalizačních zařízení

 
  • čerpání a odvoz odpadních vod ze žump a jímek
  • servis a čištění kanalizačních zařízení
 

Vývoz odpadních jímek

Zajišťujeme čerpání odpadních vod ze žump a jímek. Cisterna celý obsah odsaje a odveze na příslušné výpustní místo. Zákazníkovi předáme potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které má zákazník povinnost předkládat na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí v souladu s novelou zákona č. 113/2018 Sb. 

Disponujeme licencí na odvoz těchto vod a s vývozem potvrzujeme následnou ekologickou likvidaci.

 

Provádění čištění kanalizačních zařízení

Pracovníci při čištění kanalizačních zařízení celý obsah odsají sací cisternou. Mechanicky a pomocí tlakové vody vyčistí jeho stěny, dno a případně vnitřní technické zařízení. Nátok a odtok se pročistí tlakovou vodou, aby bylo docíleno maximální průchodnosti kanalizačního potrubí. Odpad je odvážen na určená výpustní místa.

Službu zajišťujeme v pracovních dnech 6:00 - 14:00 hod, objednávky 7:00 - 15:00 hod

telefon: 272 172 537, 601 394 730

email: dispecink.doprava@cvmem.cz
email: miroslav.cervenka@cvmem.cz