Česká voda – MEMSEP, a.s. jako společensky odpovědná společnost finančně podporuje veřejně prospěšné aktivity.

V této činnosti především spolupracuje s Nadačním fondem Veolia, kde mimo jiné podporuje hlavní program nadačního fondu: MiNiGRANTY® VEOLIA, jehož motem je péče o regiony, rozvoj komunitního života a kvalitu prostředí.

  • od roku 2008 fond finančně podporuje volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců,
  • v letech 2008 až 2022 bylo za podpory programu realizováno 1788 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou téměř 49 milionů korun,
  • donorem programu jsou společnosti skupiny Veolia,
  • v dubnu 2013 získal Nadační fond Veolia pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY® VEOLIA ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let.