Membránový provzdušňovaný biofilmový reaktor (MABR = Membrane Aerated Biofilm Reactor) je inovativní technologie, založená na osvědčené MBR technologii. MABR reaktor je konstrukčně stejný jako MBR rekator, ale jeho využití je úplně odlišné. MABR reaktor se vkládá do aktivační nádrže ČOV, kde funguje jako biofilmový nitrifikační a denitrifikační reaktor s přímou dodávkou kyslíku přes membránu do biofilmu pomocí difuze (viz obrázek). Díky tomu probíhá ve vnitřní vrstvě biofilmu nitrifikace a ve vnější vrstvě denitrifikace a MABR reaktor lze instalovat do denitrifikační sekce ČOV.

Prostupy

Díky přímé dodávce kyslíku do biofilmu pro nitrifikaci je celková potřeba vzduchu v ČOV snížena, tedy dojde i k úspoře energie pro jeho dodávku. MABR reaktor také produkuje přebytečnou biomasu, bohatou na nitrifikační i denitrifikační bakterie. Tím stabilizuje proces odstraňování dusíku v celé čistírně.

  • Intenzifikace procesu odstranění dusíku – až 50% nárůst kapacity ve stávajících objemech ČOV
  • Stabilita procesu – biofilm je odolný při hydraulickém i látkovém přetížení ČOV
  • Jednoduché řešení – MABR reaktor se instaluje do stávajících nádrží ČOV bez nutnosti výstavby nových nádrží
  • Úspora energie – přenos kyslíku je 4× účinnější ve srovnání s jemnobublinnou aerací a úspora energie na aeraci je až 50 %
  • Nižší uhlíková stopa

Ke stažení

MABR_brochure.pdf