Vedení a řízení zakázek přizpůsobujeme jejich typu, ať už se jedná o:

  • Komplexní zakázky na klíč včetně procesního a projekčního návrhu technologie a garancí za dosažení požadovaných parametrů zahrnujících i stavební činnost (realizované na zelené louce nebo v budovách a infrastruktuře investora)
  • Zakázky realizované podle výkazu výměr definovaného zadavatelem
  • Návrh a dodávku kompletních linek úpravy nebo vybraných technologických zařízení
  • Rekonstrukce nebo rozšíření výrobní kapacity stávajících technologií, optimalizace nebo intenzifikace provozu
  • Exportní zakázky různého rozsahu přímo pro zahraničního investora nebo ve spolupráci s tuzemskými exportéry
  • Expertní a projektovou činnost