Actiflo

Technologie ActifloTM (vysokorychlostní zátěžové čiření) je pokročilý proces odstraňování znečišťujících látek na principu koagulace, flokulace a separace vzniklých vloček. Zásadním rozdílem oproti konvenčním technologiím je, že ActifloTM využívá při procesu mikropísek jako jádro pro tvorbu vloček. Podstatou je tzv. „zátěžová flokulace“, při níž před vlastním procesem flokulace dochází k navázání destabilizovaných částic k zrnkům mikropísku polymerním flokulantem. Pro recyklaci mikropísku zpět do procesu je osazen hydrocyklon. Technologie tedy spojuje zátěžovou flokulaci s lamelovým usazováním. ActifloTM má řadu provozních výhod např. rychlý náběh i odstavení a především vysokou flexibilitu v reakci na změnu kvality i kvantity surové vody.

Technologii ActifloTM lze využít ve všech oblastech úpravy a čištění vod. V případě pitné vody lze ActifloTM využít jako první separační stupeň úpravy povrchových a podzemních vod. Procesní vody mohou tuto technologii využít pro úpravu chladící vody a případně jako první separační stupeň před filtrací. Při čištění odpadních vod lze technologii ActifloTM využít pro odstranění NL, olejů a tuků a fosforu, k dočištění (primární, sekundární) nebo čištění dešťových vod.

OBR Actiflo
 
Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Vysoká účinnost procesu (odstranění NL a zákalu až 99 %)
  • Kompaktní systém (až 50x menší zastavěná plocha oproti konvenčnímu čiření)
  • Stabilní vůči změnám kvality a průtoku
  • Krátká doba ustálení provozu po najetí technologie (10 – 30 minut)
  • Více než 1 800 instalací po celém světě
Parametry
  • Velikost zrn mikropísku 80-150 µm
  • Koagulace 2 min
  • Flokulace 6 min
  • Celkové zdržení 16 min
  • Vzestupná rychlost v sedimentaci 80 – 100 m/h (pitné vody), 100 – 200 m/h (odpadní vody)