kontakt ikona           ke stažení ikona

 

BiobulkTM CSTR

Zpracovává odpadní vody v širokém rozsahu koncentrací s maximální účinností odstranění organických látek.

BiobulkTM CSTR

Směs pevných a kapalných odpadních proudů vstupuje do reaktoru, kde jsou zpracovávány pomocí suspenzní anaerobní kultury. Většina rozpuštěného nebo pevného organického znečištění (ChSK) se přemění na bioplyn, čímž se významně sníží koncentrace ChSK ve výsledném odtoku z reaktoru. Biobulk™ CSTR může být provozován jako průtočný reaktor. Alternativně lze anaerobní biomasu vrátit do reaktoru pomocí dodatečné usazovací nádrže. Klíčovým faktorem pro design Biobulk™ CSTR je způsob homogenizace směsi uvnitř reaktoru a návrh odplyňovací části.

Produkovaný bioplyn se shromažďuje v plynovém prostoru reaktoru Biobulk™ CSTR, který funguje jako dočasná akumulace bioplynu. Bioplyn lze následně využít jako zdroj obnovitelné energie v kogeneračních jednotkách či kotlích.

Biobulk

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká tolerance vůči tukům a nerozpuštěným látkám ve vstupním odpadním proudu
  • Střední objemové zatížení reaktoru (2 – 5 kg ChSK /m3/d)
  • Maximální produkce bioplynu
  • Osvědčená spolehlivost

 Aplikace 

  • Průmyslové odpadní proudy
  • Zpracování odpadních kalů

Ke stažení

připravujeme