Ozonizace

Ozon jako velmi silné oxidační činidlo je využíván při úpravě a čištění vody už řadu let pro jeho schopnost oxidovat organické i anorganické sloučeniny a pro jeho vynikající dezinfekční účinnost. Molekula ozonu rychle reaguje s množstvím sloučenin obsažených ve vodě za vzniku hydroxylových radikálů, což jsou oxidační činidla s nejvyšší mírou reaktivity vůbec.

Vzhledem k tomu, že ozon je nebezpečný a nestabilní plyn, který nelze skladovat, je nutné ho připravovat přímo na místě v zařízeních nazývaných generátor ozonu. Výroba probíhá ve většině případů pomocí tichého elektrického výboje v suchém plynu obsahující kyslík (vzduch nebo čistý kyslík). Při tomto procesu je produkován plyn obsahující do 16 hm. % ozonu. Tento plyn je směšován s upravovanou vodou a prochází reakční nádrží a následně vymírací nádrží, kde dojde k poklesu jeho koncentrace na bezpečné hodnoty.

Ozon může být dále použit pro pokročilé oxidační procesy (AOP – advanced oxidation processes), kdy jsou při kombinaci ozonu s UV zářením nebo s dávkováním peroxidu vodíku produkovány primárně hydroxylové radikály, které mají vyšší účinnost oxidace než samotný ozon.

Při ozonizaci organických látek však může vznikat řada neidentifikovatelných štěpných produktů neznámé povahy. Proto je při úpravě pitné vody vždy doporučováno za ozonizaci zařadit filtraci na granulovaném aktivním uhlí.

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
  • Účinná dezinfekce, usmrcení odolných organismů, až 100krát rychlejší než chlor
  • Zlepšení organoleptických vlastností vody (pach, chuť)
  • Odstranění barvy vody
  • Oxidace železa a manganu
  • Odstranění pesticidů a farmak
  • Nízké náklady na údržbu
  • Jednoduchá obsluha
  • Žádná přepravní rizika, ozon je vyráběn na místě
  • Žádné škodlivé nebo karcinogenní vedlejší produkty

O3