Flotace

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF – Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody, nebo při čištění různých typů odpadních vod. Suspendované látky (vločky, částice, organismy) se v kontaktní zóně spojují s mikrobublinkami vzduchu a jsou pak v separační zóně vynášeny k hladině, kde vytvoří plovoucí vrstvu kalové pěny, která je odstraňována hydraulicky nebo mechanicky. Vzestupné rychlosti takto vzniklých agregátů jsou o jeden až dva řády vyšší, než byly původní sedimentační rychlosti těchto vloček, což umožňuje pracovat při vysokém povrchovém zatížení flotace ve srovnání se sedimentaci. Oproti sedimentaci tedy není účelem vytvořit velké, rychle sedimentující vločky, ale vločky drobnější, které budou po kontaktu s mikrobublinami vzduchu stoupat k hladině. Flotace rozpuštěným vzduchem je vhodná zejména pro úpravu vody s vyšší koncentrací organických látek, barvy a mikroorganismů (řasy, sinice). Naopak má určité omezení, co se týče zákalu surové vody. Doporučuje se hodnota < 100 NTU/FNU.

OBR Flotace

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Vysoká separační účinnost i u špatně sedimentovatelných částic
  • Kompaktní rozměry
  • Nižší dávky chemikálií
  • Nižší zatížení následné stupně
  • Produkce kalu o vysoké sušině 0,5 – 6 %

Ke stažení

Spidflow_brochure.pdf
Idraflot_brochure.pdf