Ultrafiltrace (UF) se řadí mezi membránové procesy. Je to metoda filtrace vody, při níž dochází k separaci částic při průchodu roztoku přepážkou – membránou. Jako ultrafiltrační se popisují membrány s velikostí pórů 0.1 - 0.01 µm. Hnací silou je rozdíl hydrostatických tlaků. Vstupní voda se na membráně dělí na retentát, který zůstává na vstupní straně, a produkt permeát, který prochází skrz membránu. Jedná se o prostou fyzikální separaci, kdy jsou částice větší než velikost pórů membrány (nerozpuštěné látky, bakterie, viry) zadrženy na jejím povrchu. Dochází tedy nejenom k filtraci, ale současně i k odstraněním nežádoucích mikroorganismů – dezinfekci.

Z hlediska provozu jsou ultrafiltrační moduly konstruovány jako ponorné nejčastěji deskové a rámové moduly, naopak trubicové, dutá vlákna a spirálově vinuté moduly jsou určeny převážně pro tlakovou filtraci. Při tlakové filtraci můžou být moduly provozovány v režimu „dead end“ anebo „cross flow“. V „dead end“ režimu veškerá voda protéká skrz membránu a nečistoty jsou zachyceny na jejím povrchu. Při „cross flow“ režimu protéká surová voda podél membrány a jenom permeát se tlačí skrz membránu, zatímco koncentrát unáší nečistoty do odpadu. Všeobecně lze říct, že „dead end“ proces je výhodný u méně znečištěných vod při rostoucím znečištění je vhodné přejít na „cross flow“ režim. „Dead end“ filtrace je ovšem výhodnější z hlediska provozních nákladů, jelikož se čerpá méně vody a výtěžnost systému bývá podstatně vyšší.

Ultrafiltrace nachází uplatnění zejména při úpravě procesní vody, jako předstupeň reverzní osmózy, případně při úpravě pitné vody. Při úpravě odpadních vod je ultrafiltrace používána především u membránových bioreaktorů.

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
 • Absolutní bariéra pro nerozpuštěné látky, bakterie a viry
 • Kvalita filtrátu nezávislá na kvalitě surové vody a to ani v případě výrazného kolísání jejího složení
 • Nejlepší možná předúprava pro reverzní osmózu, nanofiltraci
 • Odstranění chlor rezistentních patogenních organizmů
 • Nízká spotřeba chemikálií
 • Nízká produkce kalu
 • Kompaktní konstrukce a menší zastavěný prostor
 • Plně automatický, autonomní provoz
Parametry
 • Velikost pórů 0,01-0,1 µm
 • Zatížení membrán až 200 LMH
 • Zatížení 30-200 l/m2h
 • Provozní tlak 0,3-5 bar

crop-952518-ultrafiltrace