kontakt ikona           ke stažení ikona

 

Biobed® Advanced EGSB

Biobed® Advanced EGSB má nejspolehlivější a nejstabilnější výkon za současného zachování rentability.

Spojení toho nejlepšího z obou reaktorů

Vysokozátěžové reaktory UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) jsou známé svou vysokou účinností rozkladu ChSK (chemické spotřeby kyslíku), snadnou údržbou a produkcí anaerobního granulovaného kalu. Hlavní hnací silou pro implementaci EGSB reaktorů jsou podstatně snížené investiční náklady díky vyšším objemovým zatížením (2-3x) a vyšším reaktorům (2-3x), které dále snižují zastavěnou plochu.

Výzvou při vývoji reaktoru Biobed® Advanced bylo zkombinovat vynikající výkon reaktoru UASB s rentabilitou provozu vysoce zatíženého systému. To vedlo k nové konstrukci reaktoru, která v praxi prokázala vynikající vlastnosti retence granulovaného kalu.

Reaktor Biobed® Advanced může být konstruován jako zcela uzavřený systém, který eliminuje případný zápach. Reaktor při vyšších objemových zatíženích dosahuje nejen srovnatelné retence kalu jako UASB, ale také dosahuje podobné účinnosti odstranění ChSK.

Zkušenosti z realizovaných instalací prokázaly, že systém Biobed® Advanced má nižší investiční a provozní náklady a vyžaduje menší pozornost obsluhy ve srovnání s jinými anaerobními systémy.

Úroveň2_Web_EGSB

Klíčové vlastnosti

  • Vývoj na základě fundamentálního výzkumu
  • Kompaktní design s malou zastavěnou plochou
  • Flexibilní výška reaktoru
  • Flexibilní konstrukce reaktoru ve čtvercovém či kruhovém tvaru
  • Vynikající účinnost odstranění ChSK
  • Zcela uzavřený systém pro minimalizaci emisí
  • Nízké investiční a provozní náklady

Ke stažení

Biobed® Advanced EGSB brožura