Společenská odpovědnost zahrnuje také odpovědnost za subjekty pracující pro společnost nebo z jejího pověření. Z tohoto důvodu je pro společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. důležité spolupracovat pouze s takovými dodavateli, kteří přijmou svůj podíl na této odpovědnosti, a kteří budou jednat v souladu s politikou CVMEM. V případech, kdy dodavatel nemá formálně implementován a certifikován některý ze systémů řízení (systém pro environmentální řízení, systém řízení bezpečnosti, systém řízení kvality, principy společenské odpovědnosti), jsou povinni dodržovat alespoň minimální požadavky výslovně uváděné pro každou oblast  v dokumentu.