kontakt ikona      ke stažení ikona

 

MemGasTM 

Anaerobní fermentace je celosvětově rozšířenou technologií pro čištění odpadních vod, anaerobní stabilizaci čistírenských kalů či zpracování odpadní biomasy. Hlavním produktem je bioplyn, který může být využit pro produkci tepelné a elektrické energie nebo může být zušlechtěn na vyšší energetický standard – biometan. Biometan má ve srovnání s bioplynem flexibilnější využití, neboť je kompatibilní s distribuční sítí zemního plynu, nebo ho lze použít jako palivo pro automobily (bioCNG). Pro zušlechtění bioplynu na biometan lze využít proces membránové separace (MemGasTM).

Popis technologie membránové separace

MemGasSchema

Technologie MemGasTM v sobě skrývá tři hlavní kroky: předčištění bioplynu, kompresi bioplynu a separaci metanu pomocí membrán EVONIK. Proces membránové separace je založen na separaci plynných složek z bioplynu v důsledku rozdílné rychlosti permeace membránou.

Předčištění bioplynu spočívá v jeho sušení a následné adsorpci na aktivním uhlí. Tento krok slouží k odstranění nežádoucích polutantů jako je H2O, NH3, H2S, těkavých organických látek (VOC) či siloxanů. Předčištěný bioplyn je posléze stlačen na 12 – 16 barů a postoupen k membránové separaci. Membránové moduly jsou instalované v patentovaném třístupňovém uspořádání, aby byla zaručena co nejvyšší výtěžnost celého procesu. Výkon každé jednotky MemGasTM je individuálně optimalizován na základě požadavků zákazníka za současného dodržení vhodného poměru mezi investičními a provozními náklady a stávající legislativy.

Výhody membránové separace

 • Bezpečné a spolehlivé předčištění bioplynu pro zachování integrity membrán.
 • Vysoká výtěžnost metanu (> 99 %) a jeho nízké ztráty.
 • Kapacita membránové jednotky se pohybuje od 30 Nm3/h do 10 000 Nm3/h surového bioplynu.
 • Nízká spotřeba elektrické energie (0,3 – 0,4 kWhel/Nm3 surového bioplynu).
 • Nejsou využívané žádné chemikálie či voda.
 • Rychlý Start / Stop a jednoduchá údržba.
 • Kontejnerové řešení.
 • Rekuperace tepla kompresoru pro zlepšení energetické bilance.
 • Zcela automatizovaný systém se vzdáleným přístupem.

Membrány EVONIK

 • Více než 300 referencí po celém světě.
 • Patentovaný třístupňový proces membránové separace k dosažení výtěžnosti metanu 99 % a vysoké kvality odpadního plynu.
 • Návrhový software pro simulaci výkonu membránové jednotky s různorodou kvalitou bioplynu.

Ke stažení

MemGasTM Brochure

 

Animace membránové separace