Filtrace

Filtrace zajišťuje odstranění nerozpuštěných látek o určitém poloměru. Velikost nečistot, které se filtrací zachytí jsou dány filtrační náplní. Filtrační náplně můžou být různých charakterů, podle potřeby odtoků či technologie. Pro účinnou funkci filtrace je nutná i pravidelná prací část, během které jsou nečistoty vyplavovány z filtrační náplně.