kontakt ikona           ke stažení ikona

 

SparthaneTM (AnSBR)

Špičková anaerobní technologie pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem tuků a nerozpuštěných látek

SparthaneTM (AnSBR)

Bez nutnosti předčištění odpadní vody je acidifikovaný obsah vyrovnávací nádrže po dávkách přiváděn do reaktoru Sparthane. Substrát v reaktoru je metabolizován suspenzní anaerobní biomasou na výsledky produkt ve formě bioplynu. Součástí řešení je odplyňovací nádrž pracující v batch módu. Odtok z reaktoru je dočištěn v semikontinuální usazovací nádrži. Zatímco vyčištěná voda se vypouští, koncentrovaná biomasa se současně vrací do anaerobního reaktoru, aby se znovu spustila sekvence anaerobního reaktoru Sparthane.

Díky unikátnímu systému měření a regulace a z toho vyplývající sekvenci dávkování, je substrát kompletně biologicky degradován, což umožňuje maximální produkci bioplynu.

Sparthane

Klíčové vlastnosti

  • Vysoká tolerance vůči tukům a nerozpuštěným látkám ve vstupním odpadním proudu
  • SMART ovládání celého procesu
  • Vysoká tolerance vůči fluktuujícímu nátoku
  • Žádné předčištění odpadní vody
  • Robustní a stabilní provoz

Vysoká flexibilita provozu.

Ke stažení

Sparthane™ brožura.pdf