Nanofiltrace patří mezi tlakovými membránovými procesy k těm nejnovějším. Nanofiltrační membrány mají póry o velikosti cca 1-3 nm a většinou nesou funkční skupiny se záporným nábojem, který pomáhá předcházet zanášení membrán a zároveň ovlivňuje selektivitu membrány pro odstranění jednotlivých solí. Nanofiltrací se separují nízkomolekulární organické látky, velikost separovaných látek se udává spíše v jednotkách molekulární hmotnosti než ve velikostech. Nanofiltrace separuje látky přibližně do 102-104 Da, což odpovídá např. molekulám cukrů, barviv, pesticidů a herbicidů. Požadavky na tlak jsou o dost vyšší než u ultrafiltrace, vzhledem k tomu, že se začíná se projevovat osmotický tlak, pohybují se řádově v desítkách barů. Největšími aplikacemi jsou, vzhledem ke schopnosti selektivně zachycovat ionty s vyšším nábojem, změkčování vody, odstranění organických látek a zbarvení vody, dále potom odstraňování pesticidů při výrobě pitné vody, čištění odpadních vod z organických syntéz, odsolování barviv po diazotaci či čištění skládkových vod. Moduly se používají téměř výhradně spirálně vinuté, výjimečně deskové či dutá vlákna, téměř vždy však vyrobené z polymerního materiálu a obsahující funkční skupinu. Provoz nanofiltrace je kontinuální a je třeba počítat s tím, že stejně jako reverzní osmóza, při provozu produkuje vedle proudu permeátu (vyčištěná voda) i proud koncentrátu, který obsahuje separované sloučeniny v zakoncentrované podobě. Rovněž je nezbytné zařadit vhodnou předúpravu pro separaci koloidních látek, nejlépe ultrafiltraci.

schema

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
  • Odstranění látek: organické látky, pesticidy, bakterie, viry, dusičnany, sírany, vícemocné ionty, barva, zápach
  • Změkčení vody
  • Excelentní kvalita upravené vody nezávisle na kvalitě surové vody
  • Nižší pracovní tlaky oproti RO (běžně 4 – 10 bar)

Ke stažení

OPAMEM_Nano.pdf