Výroba chlornanu in-situ, tedy v místě spotřeby, je alternativa k plynné chloraci a dávkování komerčního roztoku chlornanu sodného pro dezinfekci vody, která eliminuje jejich nevýhody. V případě dávkování plynného chloru je zde, zejména pro zastavěné oblasti, riziko úniku tohoto toxického plynu a ohrožení obyvatel. Současné instalace je třeba osadit výkonnou neutralizací uniklého plynného chloru, které jsou investičně nákladné. Dávkování komerčního chlornanu sodného je levné a jednoduché. Životnost roztok chlornanu je však omezená a při jeho nevhodném skladování dochází nejenom ke snížení koncentrace aktivní látky, ale dále ke vzniku vedlejších produktů rozkladu (chloritany, chlorečnany), jejichž koncentrace jsou u pitné vody limitovány.

Všechny výše zmíněné nevýhody překonává výroba chlornanu in-situ, kdy je čerstvý roztok chlornanu sodného připravován elektrolýzou solanky. Vzniká tak roztok s koncentrací 20 – 25 g/l volného chloru. Systém je vybaven odvodem analytu pro zvýšení výsledné čistoty produktu. Kombinace vysoké koncentrace chloru v produktu a vysoké čistoty tvoří významnou výhodu nad konkurenčními výrobky v dané kategorii.

 

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka

  • Vždy čerstvý roztok chlornanu bez vedlejších produktů
  • Vysoká čistota a koncentrace volného chloru
  • Žádné skladování ani manipulace s nebezpečnými chemikáliemi
  • Nízké náklady na údržbu a snadná obsluha

CHLORINSITU