UV zářením v oblasti vlnových délek 200 – 300 nm má velmi silné dezinfekční účinky. Během krátké doby kontaktu dochází k inaktivaci živých mikroorganismů jako bakterií, virů, kvasinek, atd. Absorpcí UV záření dojde k narušení genetické informace mikroorganismu, kterou nejsou mikroorganismy opravit. Proto nejsou schopny dalšího růstu či reprodukce. Z toho důvodu nalezla UV dezinfekce širokého použití v mnoha oblastech. UV lampy jsou při úpravě pitné vody a čištění odpadní vody využívány pro dezinfekci vody jako finálního kroku úpravy. U procesních vod nacházejí dále využití např. při snižování koncentrací TOC v polovodičovém průmyslu, nebo v rámci sterilizace cirkulačních okruhů u ultračistých vod. Další možností je využití u pokročilých oxidačních procesech (AOP – advanced oxidation processes), kdy jsou při kombinaci ozonu nebo peroxidu vodíku s UV zářením produkovány hydroxylové radikály, které mají velmi vysoké oxidační účinky. Aplikace UV dezinfekce je omezeno na vody s vyšší transmitancí a nízkým zákalem. V opačném případě je problematické dosáhnout požadované dávky UV záření, potřebného k dezinfekci.

Výhody pro zákazníky/klíčové vlastnosti
  • Účinná a ekologická inaktivace škodlivých bakterií, virů, odolných cyst, kvasinek a parazitů
  • Bez dávkování chemikálií
  • Bez toxických vedlejších produktů desinfekce
  • Jednoduchá instalace, minimální údržba
  • Kompaktní zařízení
  • Dlouhá životnost UV lamp

UV-Disinfection-Equipment