• Chemické přípravky vyráběné a distribuované pod obchodním názvem HYDREX™ pomáhají klientům optimalizovat náklady na úpravu vody i náklady na provoz a údržbu zařízení, snižovat spotřebu chemických přípravků i množství chemikálií nebo reakčních produktů vypouštěných do životního prostředí.
  • ŘADA 1000 – chemikálie pro komplexní úpravu kotelní vody, např. Hydrex 1375 nebo Hydrex 1416
  • ŘADA 2000 – úprava vody v uzavřených a otevřených chladicích okruzích, např. Hydrex 2119 nebo Hydrex 2221
  • ŘADA 3000 – chemie pro výrobu pitné vody, např. Hydrex 3411 nebo Hydrex 3531
  • ŘADA 4000 – efektivní přípravky na zabránění úsad v membránových procesech, např. Hydrex 4102 nebo Hydrex 4501
  • ŘADA 5000 – průmyslové přípravky pro čištění zásobníků a nápravné regenerace ionexů, např. Hydrex 5101 nebo Hydrex 5212
  • ŘADA 6000 – přípravky pro čištění odpadních vod (koagulanty, flokulanty a odpěňovače), např. Hydrex 6536 nebo Hydrex 6800
  • ŘADA 7000 – biocidní látky včetně ochrany proti Legionelle, např. Hydrex 7310 nebo Hydrex 7611
  • ŘADA 8000 + 9000 – speciální chemie pro ošetření kovových povrchů, eliminaci zápachu nebo prašnost aj.
  • Pro monitorování nebo kontrolu chemických režimů zajistíme dodávku nebo zapůjčení monitorovacích přístrojů

688x250,2127,Hydrex-banner