Membránové technologie

Membránové technologie patří mezi separační technologie. Podle názvu je poznat, že technologie využívá membrány, které propouští pouze rozpuštěné látky o konkrétních rozměrech, případně mikroorganismy. Podle velikosti pórů membrány jsou rozlišovány 4 druhy, mikro/ultra/nano filtrace a reverzní osmóza. Všechny tyto technologie pracují pod tlakem, kterým je voda hnána na membrány. Ucpávání pórů je opatřeno pravidelných oplachem, čištěním.

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace se řadí mezi membránové procesy. Je to metoda filtrace vody, při níž dochází k separaci částic při průchodu roztoku přepážkou – membránou.

Více informací