Naše společnost Česká voda - MEMSEP, a.s. poskytuje plánovanou údržbu a všechny druhy oprav technologických zařízení vodovodní a kanalizační infrastruktury. Dále poskytujeme kompletní záruční a pozáruční servis na dodaná technologická zařízení. Jedná se o komplexní škálu služeb šitých na míru potřebám zákazníka. Naši kvalifikovaní servisní technici provádí instalaci, ověření projektovaných parametrů i preventivní údržbu dodávaných technologií. Naši technologové mohou pomocí vzdáleného přístupu k technologii vyhodnocovat soulad měřených nebo vypočtených provozních parametrů s požadavky provozu, odhalit včas negativní trendy, excesy a zjišťovat jejich možné příčiny. Na základě dlouhodobého sběru provozních hodnot jsme schopni navrhovat provozní opatření, upozorňovat na možná rizika, poskytovat reporty či přímo nastavovat provozní parametry.
 
Nabízíme možnost výběru ze široké škály služeb podle aplikace, provozu a rozpočtu.

Typy služeb:
 • revize a opravy vodohospodářských zařízení
 • kontrola funkce a seřízení strojů a zařízení
 • výměna provozních náplní filtrů
 • výměna membrán a membránových elementů
 • výměna poškozených částí
 • chemické čištění, nápravné regenerace provozních hmot
 • dodávky náhradních dílů
 • příprava zařízení pro dlouhodobou odstávku a konzervaci
 • kontrola chemického režimu
 • dezinfekce a testy zařízení
 • technická pomoc při poruchách a haváriích
 • vzdálená kontrola provozu zařízení
Opravy zahajujeme v nejkratším možném čase.
 
Přínos našich servisních služeb:
 • maximalizovat výkon a životnost systému
 • splnění požadavků na kvalitu a množství vody
 • optimalizace provozních nákladů
 • zabránění nákladnému přerušení provozu
 • použití nejvhodnějších materiálů s dlouhou dobou životnosti