kontakt ikona       ke stažení ikona

 

SulfothaneTM

Desulfurizace bioplynu

Bioplyn je cenným zdrojem obnovitelné energie a čím dál více si získává větší pozornost. Jedná se o hlavní produkt anaerobní fermentace, která patří mezi úspěšně aplikované a rozvinuté technologie pro zpracování organického odpadu.

V závislosti na kvalitě bioplynu je nutné jeho odsíření neboli odstranění sirných sloučenin, které se v bioplynu vyskytují ve formě sulfanu (H2S). Vznik sulfanu a jeho koncentrace v bioplynu je dána typem zpracovávaného substrátu v anaerobní fermentaci. Zvýšená koncentrace sulfanu způsobuje korozi v kogeneračních jednotkách či v kotlích, a tedy výrazně zkracuje životnost dané technologie. 

Popis technologie SulfothaneTM

Proces SulfothaneTM se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku je využito technologie alkalické vypírky. Ve druhém kroku se alkalický roztok regeneruje pomocí biologického procesu, který využívá aerobní sirné bakterie. Díky této konfiguraci nedochází k problémům ucpávání alkalické vypírky elementární sírou, které se běžně vyskytují v konvenčních alkalických vypírkách. Biologicky produkovaná síra je produkovaná ve vedlejším bioreaktoru s následnou separací pro její potencionální využití jako hnojiva.

Odsíření bioplynu

Významné prvky technologie

  • Účinnost odstranění H2S až 99 %. Výsledná koncentrace H2S v upraveném bioplynu může být < 25 ppm.
  • Nedochází k naředění bioplynu vzduchem či jinými plyny, a je tedy možné ji zařadit před proces zušlechtění bioplynu bez změny kvalitativních či kvantitativních parametrů bioplynu.
  • Kompaktní dispoziční řešení.
  • Robustní proces vůči fluktuující kvalitě a průtoku bioplynu.
  • Rychlý náběh technologie.
  • Významná úspora spotřeby chemikálií (louh, aktivní uhlí, železité soli) vedoucí k nízkým provozním nákladům.

Nedochází k ucpávání alkalické vypírky elementární sírou.

 

Ke stažení

SulfothaneTM Brochure