Ionexové technologie

Ionexové technologie pracují s ionty rozpuštěnými ve vodě. Ionexové technologie jsou schopny selektivně odstranit z vody nežádoucí iont(y). Nejčastěji jsou ionexové technologie viděny v provozovnách na ultračistou vodu.