Anita™Mox

Technologie založená na principu MBBR (moving bed biofilm reaktor). Deamonifikační technologie využívá speciálních mikroorganismů zvaných anammox (anoxic ammonia oxidation), které významně napomáhají k odstraňování dusíkatých nutrientů z odpadních vod. Tyto mikroorganismy jsou ve formě biofilmu fixovány na nosičích a nedochází tak k jejich vyplavování z technologie. Princip je založen na odstranění amoniakálního dusíku v jednom stupni a probíhá ve dvou krocích. Nejprve je část amoniaku oxidována na dusitany (nitritace) a následně jsou amoniak a dusitany oxidovány na plynný dusík (anoxická oxidace amoniaku - anammox). Oba procesy probíhají v různých vrstvách biofilmu na nosičích. Dosahovaná účinnost odstranění amoniakálního dusíku je více než 90 % a celkového dusíku 75 – 85 %.

Velkou výhodou tohoto procesu je fungování bez spotřeby organického substrátu a nižší spotřebou kyslíku. 

OBR Anitamox

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Menší spotřeba kyslíku
  • Není potřeba organického substrátu
  • Pro odpadní vody s vysokým podílem amoniaku a nízkým poměrem C/N, s obtížně rozložitelnými nečistotami, např. kalové vody
  • Intenzifikace současného provozu
  • Bakterie přirostlé/přichycené/narostlé na nosiči, který zabraňuje jejich vyplavování z aktivace/aktivační nádrže
Parametry
  • Nosiče: K3 (500 m2/m3), K5 (800 m2/m3), BiofilmChip™ M (1200 m2/m3)

Ke stažení

AnitaMox.pdf
AnitaMox_Brochure.pdf
ANITA™ Mox Folder.pdf