Klademe stejný důraz na výkony v oblasti finanční, obchodní, sociální, společenské i environmentální.

 

Společensky odpovědné chování a trvalá udržitelnost jsou základní pilíře skupiny Veolia, do které patří i Česká voda – MEMSEP, a.s., která definovala svoje závazky  ve třech hlavních oblastech – péče o životní prostředí, péče o místní komunity a péče o naše zaměstnance.

Veolia Česká republika předkládá každoročně Zprávu o společenské odpovědnosti skupiny Veolia, jejímž cílem je nabídnout ucelený přehled o CSR přístupu a aktivitách. Zpráva reflektuje a naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu.