Anaerobní technologie

Odpadní vody jako zdroj energie

Odhadovaná denní produkce odpadní vody po celém světě činí okolo 1 515 km3 (jeden kilometr krychlový je jeden bilion litrů). Toto ohromné číslo v sobě skrývá obrovskou příležitost k využití, neboť odpadní vody mají vysoký energetický potenciál, který je možno vytěžit volbou vhodné technologie – anaerobního čištění.

Naše řešení

Principem anaerobního čištění odpadních vod je využití anaerobních mikroorganismů k přeměně organických znečišťujících látek za nepřístupu kyslíku na metan a oxid uhličitý, tzv. bioplyn. Produkovaný bioplyn je možno dále využít k produkci tepelné či elektrické energie, nebo ho zušlechtit biometan. Vůči běžným konvenčním procesům čištění koncentrovaných odpadních vod má anaerobní technologie privilegované postavení, neboť je schopná produkovat energii a tím docílit dlouhodobé udržitelnosti a profitability daného provozu. 

Granulovaná anaerobní biomasa
Suspenzní anaerobní biomasa