Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. je česká technologická společnost působící v oblasti úpravy, čištění a dopravy vody. Ve své současné podobě vznikla fúzí společností Česká voda – MEMSEP, a.s. (dříve Česká voda – Czech Water, a.s.) a VWS MEMSEP s.r.o. a navazuje na jejich historii. Jsme členem skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.

Poskytujeme širokou škálu technických řešení od optimalizací a intenzifikací existujících procesů, přes komplexní rekonstrukce až po projekty na zelené louce. Portfolio našich služeb sahá od zpracování studií technologických řešení přes zpracování procesních návrhů a projektové dokumentace až po realizace rozsáhlých projektů na klíč, a to jak v municipálním, tak i průmyslovém prostředí. Nabízíme celou řadu technologií pro zařízení na úpravu vody a čištění odpadních vod a jsme schopní společně se zákazníkem definovat optimální řešení s ohledem na jeho technické, provozní a ekonomické požadavky.

Pro naši činnost jsme vybaveni moderní technickou základnou a spoléháme se na bohaté zkušenosti specialistů v rámci naší společnosti. V rámci skupiny Veolia využíváme excelentní globální know-how s podporou specializovaných kompetenčních center z celého světa, díky čemuž můžeme definovat nejlepší možné řešení a nabízet nejvhodnější technologie s využitím nejnovějších výsledků výzkumu a testování technologických procesů.

Mezi naše zákazníky patří jak veřejnoprávní korporace z řad obcí a měst či jejich svazků, tak privátní subjekty jako provozovatelé vodohospodářských infrastruktur, velké průmyslové podniky, elektrárny, pivovary a další.

V rámci exportních projektů zajišťujeme pro naše zákazníky z řad českých exportérů komplexní řešení úpravy pitných, procesních a odpadních vod v oblasti celé Evropy, včetně uceleného řízení projektů, dodávky zařízení, autorského a stavebního dohledu a uvedení do provozu.

V oblasti průmyslových řešení poskytujeme speciální řešení pro nejrůznější využití od úpravy kotelních, chladicích či procesních vod po opětovné využití upravených odpadních vod. Tato řešení zahrnují jak dodávku vlastních jednotek na úpravu vody, tak dodávku náhradních dílů, spotřebního materiálu a chemických přípravků Hydrex™, vyvinutých v rámci skupiny Veolia.

Poskytujeme rovněž kompletní záruční a pozáruční servis na dodaná zařízení, revize, údržbu a opravy technologických zařízení vodovodní a kanalizační infrastruktury a širokou škálu služeb technické podpory šitých na míru potřebám zákazníka. Disponujeme moderním dílenským vybavením a vlastními skladovými zásobami pro výrobu, údržbu a opravy komponent.

V oblasti dopravy zajišťujeme za použití vlastní techniky nákladní dopravu, náhradní zásobování pitnou vodou a její individuální dodávky, stejně tak jako vývoz odpadních jímek a čištění kanalizačního zařízení.

Naším cílem je nabídnout všem zákazníkům vhodná řešení vyhovující jejich potřebám a požadavkům. Služby v oblasti vodohospodářské infrastruktury poskytujeme s vědomím společenské odpovědnosti a s ohledem na minimalizaci environmentální zátěže ve všech fázích životního cyklu. Veškeré činnosti naší společnosti jsou v souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje a zároveň se snahou o co nejprogresivnější a ekologicky nejčistší řešení.

Našich cílů dosahujeme s ohledem na firemní hodnoty, mezi něž řadíme potřeby zákazníka, prvotřídní technické provedení, inovace a odpovědnost.