Granulované aktivní uhlí (GAU) má široké využití při úpravě a čištění vody. Ve vodárenství se používá k úpravě povrchové vody na vodu pitnou a zlepšování organoleptických vlastností vody, v potravinářství při výrobě destilátů, v chemickém průmyslu k odbarvování organických látek a k získávání rozpuštěných složek z roztoků. Další využití lze nalézt při dechloraci vody a při odstranění dalších oxidantů.

GAU dokáže plnit funkci filtračního materiálu pro odstranění nerozpuštěných a suspendovaných látek, i když to není, až na výjimky, jeho primární určení. GAU je používáno především pro jeho sorpční schopnosti, kdy jsou na jeho povrchu adsorbovány organické látky různé povahy, mikropolutanty (např. pesticidy a jejich metabolity, rezidua léčiv), nebo vedlejší produkty dezinfekce. Díky vysokému specifickému povrchu zrn slouží GAU navíc jako výborný nosič mikroorganismů např. pro nárust nitrifikačních bakterií a následné odstranění amoniakálního dusíku a biodegradaci organických látek.  

GAU filtry jsou analogické k pískovým filtrům. Na rozdíl od pískových filtrů jsou prány vzduchem a vodou odděleně, nebo pouze vodou. Může se jednat buď o otevřené gravitační filtry, nebo filtry v tlakovém provedení. V případě potřeby separace specifických organických polutantů je vhodné provést ověření účinnosti sorpce na GAU pomocí laboratorních kolon, nebo na poloprovozním zařízení.

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
  • Sorpce obtížně odstranitelných organických látek, pesticidů, léčiv
  • Zlepšení organoleptických vlastností vody (pach, chuť)
  • Možnost reaktivace GAU = úspora nákladů

IMG_2064_b