Pomocí mobilních jednotek úpravy vody jsme schopni zajistit dodávku vody v požadovaném množství a kvalitě pro plánované nebo nouzové provozní situace pro různé zdrojové vody. K dispozici máme širokou škálu mobilních technologií na úpravu a čištění vody jako je multimediální filtrace, číření, změkčení, ultrafiltrace, reverzní osmóza, elektrodeionizace, ionexové technologie, membránové odplynění, flotace, MBR, MBBR a odpařování.

Veolia-trailer-45