Společnost Česká voda-MEMSEP a.s. poskytuje zákazníkům komplexní služby v oboru vodního hospodářství, které zahrnují.


-              Dodávky technologických celku na klíč v oblasti úpravy, čištění a recyklace vody.
-              Údržba a opravy vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.
-              Strojní výroba vodohospodářských komponentů včetně elektro výroby
-              Expertní a projektová činnost
-              Doprava a dodávky pitné vody
-              Vývoz odpadních jímek