Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s., se v oblasti etiky, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Česká republika.

Etická linka CVMEM - formulář ZDE

 

Etický kodex

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy. 

kodex_eticky

Pravidla chování třetích stran

 

Protikorupční etický kodex

Protikorupční etický kodex popisuje zásady a způsoby jednání, jejichž cílem je bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce či nekalého jednání a  dodržování předpisů a osvědčených postupů v oblasti podnikatelské etiky. Kodex je nedílnou součástí politiky a stávajících vnitřních postupů skupiny, jejichž dodržování je rovněž povinné.

Protikorupční etický kodex

 

Ekologický kodex

Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zaveden ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

kodex_eco

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s., stále věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců i s ohledem na dopad prováděných činností na další občany a návštěvníky oblastí, ve kterých provádí činnost. Stejně jako ostatní společnosti skupiny Veolia přijala i Česká voda – MEMSEP, a.s. , "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normě ČSN ISO 45001.

CVM_kodex_bozp