Při dokonale těsném turbinovém kondenzátoru a při dlouhodobém provozování bloku se také trvale získává turbinový kondenzát vysoké kvality. I po zástřiku přídavné vody (které nebývá více než 2 % z napájecí vody) do kondenzátoru a při zapojení kondenzátoru na vývěvu, lze získat napájecí vodu s obsahem kyslíku pod 200 ug O2 / l s ostatními obsahy nečistot, které v ideálním případě již vyhovují normě napájecí vody. Pak již stačí tuto napájecí vodu pouze odplynit v tlakovém termickém odplyňovači při 0,5-0,8 MPa.

Ke dramatickému nárustu všech polutantů turbinového kondenzátu dochází při najíždění bloku už i po krátkodobé odstávce kotle. To hodnoty nečistot v kondenzátu proti trvalému provozu stoupají i dvacetinásobně. Velmi zde záleží na použitých materiálech. Pokud nejsou odolné proti korozi, dochází pak ke značným nárůstům zejména obsahů železa a mědi. Tyto pak v kotli vytváří již zmiňované velmi nežádoucí porézní nánosy na varných trubkách kotle. Snahou je pak co nejdříve blok zvýšeným odluhem a odkalem vyčistit od korozních produktů a připojit turbínu s generátorem k síti.

S časem se pravidelně začnou projevovat netěsnosti kondenzátoru. Proto je vhodné zajistit plnou úpravu turbinového kondenzátu. Toto plnoprůtočné čištění turbinového kondenzátu se ekonomicky vyplatí po stránce nižšího odluhu kotlů i snížením udržovacích nákladů celého bloku a prodloužením jeho celkové životnosti.

K úpravě turbinového kondenzátu se používají vysoce průtočné náplavné filtry (jako náplavné medium se používá nejčastěji celuloza, méně perlity...). Za náplavné filtry jsou řazeny ionexové filtry nebo filtry s prachovými ionexy. Účelem je odstranění korozních produktů, nečistot z důvodu netěsností a nečistot při zprovoznění tak, abychom předešli tvorbě úsad na listech turbíny a korozi v parním okruhu.

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníka
  • Vynikající kvalita upraveného kondenzátu
  • Minimalizace tvorby úsad a koroze a parním okruhu
  • Zlepšení ekonomiky provozu

IMGP7341_m