Technologie

V portfoliu námi nabízených řešení je možné nalézt jak technologie, které je možné zařadit do kategorie klasických (ionexové nebo membránové technologie pro výrobu napájecí vody v energetice nebo výrobu superčistých vod pro mikroelektroniku, separace a filtrace povrchových vod, biologické čistírny odpadních vod), tak technologie, které využívají moderní postupy a metody (Best Available Technologies). Tyto technologie byly vyvinuty v souladu s politikou udržitelného rozvoje přijatou společností Veolia, tedy s cílem minimálního dopadu na životní prostředí při výrobě i provozu zařízení (volba materiálů, životní cyklus, množství a kvalita odpadů, index dopadu na vodu, uhlíková stopa), minimálních provozních rizik v rovnováze s přijatelnými investičními a provozními náklady.