Kompaktní technologie membránového bioreaktoru (MBR = Membrane BioReactor) kombinuje procesy biologického čištění s využitím aktivovaného kalu a membránovou separaci. Technologie je speciálně navržená pro produkci kvalitního odtoku bez nerozpuštěných látek, který lze opětovně využít.

MBR je tvořena deskovými nebo dutými vlákny a nahrazuje klasický separační stupeň, gravitační dosazovací nádrž, popřípadě flotaci. Díky účinné bariéře pro veškeré bakterie a částečně i pro viry je vyčištěná voda částečně hygienizovaná.

MBR technologie je také vhodná pro intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod bez nutnosti náročné výstavby nových nádrží. Díky instalaci MBR separace je možné provozovat biologický stupeň s vyšší koncentrací aktivovaného kalu a tím zvýšit kapacitu čistírny v rámci stávajících objemů nádrží.

Pro správnou účinnost membránové separace je nutné pravidelné čištění membrán. Při provozu jsou membrány čištěny provzdušňováním. V pravidelných intervalech probíhá čištění zpětným proplachem vyčištěnou vodou a několikrát týdně automatický chemický proplach (tzv. MC – Maintenance cleaning). Dvakrát ročně pak probíhá důkladně chemické čištění (tzv. RC – Recovery cleaning).

Klíčové vlastnosti/výhody pro zákazníky
 • Kompletní odstranění nerozpuštěných látek
 • Vysoké odstranění CHSK a nutrientů
 • Nižší produkce kalu, vysoké stáří aktivovaného kalu
 • Vysokozátěžový reaktor
 • Částečná hygienizace (odstranění bakterií a částečně i virů)
 • Vhodné i pro intenzifikaci ČOV
 • Jednoduché a rychlé zprovoznění
 • Zvládá výkyvy přítoku
Nabízíme návrh MBR technologie:
 • Balená MBR jednotka BIOSEP™ Pack
  • Průtok 4-110 m3/h
  • 800-10 000 EO
  • Membrány na pomezí ultrafiltrace a mikrofiltrace (0,01-0,1/0,3µm)
 • MBR ZeeWeed® 500 technologie na klíč

Bez názvu

Ke stažení

Neosep_MBR_Brochure