Čiření

Pojem čiření lze jinými slovy popsat jako zbavení vody zákalu. Čiření lze jednoduše popsat jako kombinace funkcí koagulace, flotace a sedimentace. Čiření je součást technologií s mícháním, které podporuje homogenní objem nádrží a potřebnou reakční dobu mezi nečistotami a činidly. Nečistoty jsou většinou jemné suspenze či koloidní látky. Koagulační a flokulační činidla napomáhají vytváření kompaktních vloček. Těžké kompaktní vločky sedimentují ke dnu, zatímco lehké plovoucí nečistoty jsou stírány z hladin nádrží.