Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto zásady zpracování osobních údajů informují o tom, jak společnost Pražské vodovody a kanalizace získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje, a to v níže uvedených oblastech a jak dále s nimi nakládá a chrání je.

Ochrana osobních údajů našich zákazníků, členů volených orgánů, dodavatelů i žadatelů o zaměstnání je pro nás prioritou. Také zpracováváme osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osob jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů provozovaných CVMEM prostřednictvím provozu kamerového systému.

Zásady zpracování osobních údajů:

Zákazníci

Členové volených orgánů

Dodavatelé

Nábor zaměstnanců

Kamerový systém

Vzory žádostí:

Žádost na výmaz_VZOR

Žádost na uplatnění námitky_VZOR

Žádost na přístup_VZOR

Žádost na přenositelnost_VZOR

Žádost na opravu_VZOR

Žádost na omezení zpracování_VZOR