Zakázka / objednatel Aplikace Zákaznický segment Rok realizace Popis technologie
GZ Media, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2022

Rozšíření provozu reverzní osmózy v GZ Media. Předřazená filtrtace (pískové filtry), změkčení

ENERGOAQUA, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2022

Rozšíření výrobních kapacit provozu výroby DiW. Svíčkový filtr, RO, UV.

MICO EWC Tp Karviná Procesní voda Energetický průmysl 2022

Ionexové filtry (Ionexová demineralizace)

ŠKODA reuse pilot Reuse Automobilový průmysl 2022

ŠKODA reuse pilot - Poloprovozní zkoušky závody ŠKODA AUTO – Mladá Boleslav a Kvasiny - Reverzní osmóza

Aero Vodochody AEROSPACE a.s. Odpadní voda Letecký průmysl 2021

Rekonstrukce ČOV Aero Vodochody AEROSPACE a.s.

Horizon - zavlažování UF pilot Odpadní voda Municipální sféra 2021

Úprava a doplnění kontejnerové technologie úpravy vody PILOT v arálu ÚČOV v Praze na klíč

ÚV Hrobice Pitná voda Municipální sféra 2021

Dodávka a montáž drenážního systému a zapracování filtrační náplně GAU

Úpravna vody Želivka, a.s. Pitná voda Municipální sféra 2021

Dodávka a montáž drenážního systému a zapracování filtrační náplně GAU

Zoologická zahrada hl.m.Prahy Odpadní voda Municipální sféra 2020

Rekonstrukce systému čištění bazénových vod v pavilonu hroch

Veolia Energie ČR a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020

Dodávka, montáž a oživení 2ks čerpadel upravené vody včetně elektromotorů, krytu spojky a frém

Heineken Česká republika a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2020

Intenzifikace strojního odvodnění kalu z ČOV Krušovice

Moravská vodárenská a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2020

ČOV Olomouc - energetické využití kalového plynu - kogenerační jednotka č.2 - technické zhodnocení

ŠKODA PRAHA a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020

Technologie pro zpracování kalů z VOČ Ledvice

Veolia Energie Praha a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2020

Modernizace CHÚV Výtopny Juliska - návrh, dodávka a instalace 1 ks PF, 2ks jednotek reverzní osmózy, 1ks filtru pro úpravu kondenzátu změkčovací filtr kondenzátu

GZ Media a.s. Odpadní voda Ostatní 2019

Rekonstrukce technologického zařízení neutralizační stanice

Danisco Czech Republic a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2019

Rekonstrukce nádrže - nový denitrifikační tank - realizace

Veolia Energie Praha a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2019

Veleslavín - Modernizace měření CHÚV TVE - dodávka, montáž a zprovoznění kontinuálních měření kvality (vodivost, pH, obsah kyslíku) a průtoku vod

Moravská vodárenská a.s. Pitná voda Municipální sféra 2019

Dodávka, montáž a uvedení do provozu jednotky nanofiltrace s příslušenstvím včetně opce (měření zákalu) UV Domašov

CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. - CASALE PROJECT a.s. - YARA AB Reuse Chemický průmysl 2019

Kontejnerová dodávka technologie čištění dusičnanu amonného třístupňovou technologií RO za účelem dalšího zpracování koncentrátu a možného vypuštění čistého roztoku permeátu

CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. - CASALE PROJECT a.s. - YARA AB Procesní voda Chemický průmysl 2019

Technologie úpravy turbinového kondenzátu

LONZA BIOTEC a.s. Pitná voda Farmaceutický průmysl 2019

Úprava říční vody na pitnou - zpracování projektu, dodávka, montáž a zprovoznění filtrace aktivním uhlím pro odstranění pesticidů

GZ Media a.s., Loděnice Procesní voda Ostatní 2019

Rekonstrukce CHÚV v areálu GZ Media

ČEZ a.s. - demi voda Procesní voda Energetický průmysl 2019

E202 - odstraňování TOC z DEMI vody pro bloky ETE

SCIMED Biotechnologies Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2019

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ

Idiada Laboratorní voda Automobilový průmysl 2018

Příprava čištěné vody Chorus 2 RO/DI, 20 l/h

Orgrez Laboratorní voda Energetický průmysl 2018

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5

Mediap Procesní voda Potravinářský průmysl 2018

Příprava čištěné vody podle lékopisu CENTRA R200 + DI cylinder, 200 l/h

Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané Procesní voda Farmaceutický průmysl 2018

Výměna CEDI jednotky v zařízení Quatro

Spolchemie a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2018

Prodej iontoměničů, DOWEX

Veolia Energie Kolín, a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2018

Úprava topného vratného kondenzátu 2x50 m3/h, katexové a směsné filtry s rekuperací tepla

ÚČOV Praha, Sdružení DWP Odpadní voda Municipální sféra 2018

Chemická dezodorizace vzduchu z ÚČOV 74 200 m3/h

Unipetrol Laboratorní voda Chemický průmysl 2018

Příprava analyticky čisté vody Purelab Chorus 2+ UV/EDI, 20 l/h

Devro s.r.o. intenzifikace čistícího procesu Odpadní voda Potravinářský průmysl 2017

Neutralizace odpadních vod, kalové hospodářství, chemické hospodářství, přečerpávací stanice předčištěné vody, dezodorizace na biofiltrech

Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017

Zdroj PW a WFI pro farmaceutické účely, QWFI=350 l/h, QPS=1385 Kg/h.

Škoda Auto - Kvasiny Procesní voda Automobilový průmysl 2017

Výměna filtračních náplní pískových filtrů a výměna modulů reverzní osmózy

DEZA a.s., Valašské Meziříčí Procesní voda Chemický průmysl 2017

Výměna iontoměničů Dovex Upcore včetně inertu

TAMERO INVEST s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2017

Výměna katexů Dowex

Continental Laboratorní voda Automobilový průmysl 2017

Příprava čištěné vody Medica R 15 l/h

Ostrovská teplárenská Procesní voda Energetický průmysl 2017

Dodávka Hydrex, Ošetření vody v teplovodu dle ČSN 07 7401, Hydrex 1908, balení sud 220 kg

PVK (ÚČOV) Laboratorní voda Analytické laboratoře 2017

Příprava čisté a ultračisté vody Purelab Chorus 3 - 30l/h + Purelab Chorus 1 Analytical

Heineken, Pivovar Krušovice Pitná voda Potravinářský průmysl 2017

Odstranění železa, manganu na pískové filtraci, demineralizace na RO 83 m3/h

ÚJV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2017

Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical

Ferring Procesní voda Farmaceutický průmysl 2017

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Chorus 2+ RO/UV/EDI, IQ/OQ

SZÚ Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Alexinskaya, teplárna Quadra TDK-4 Procesní voda Energetický průmysl 2016

Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1, 2x 40m3/h - včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel).

ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2016

Úprava kondenzátu pro nový blok na směsných ionexových filtrech 1200 m3/h včetně předřazené filtrace na katexových filtrech a neutralizace odpadních vod z regenerace.

Lučební závody Draslovka a.s. Procesní voda Chemický průmysl 2016

Rekonstrukce úpravny vody, filtrace a ultrafiltrace 30 m3/hod brutto. ultrafiltrátu při CHSK do 10mg/l vstupní vody.

ČKD DIZ, ZEVO Chotíkov Procesní voda Energetický průmysl 2016

Dechlorace + změkčení 3 x 7 m3/h, reverzní osmóza 3 x 6 m3/h, vakuové odplynění a elektrodeionizace 2 x 6~12 m3/h

Henniges Laboratorní voda Automobilový průmysl 2016

Příprava čištěné vody Purelab Option R 30 l/h

Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2016

Příprava vody pro biochemickou laboratoř 2x Medica EDI 120 l/h, zásobní systém CENTRA RDS, cirkulační rozvod vody IR svařování, záložní rozvod vody

FN KV Transfúzní odd. Laboratorní voda Zdravotnictví 2016

Příprava čištěné vody Micra

Fyziologický ústav AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2016

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 1

GENVIA Laboratorní voda Zdravotnictví 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Metrostav a.s., Statutární město Plzeň Pitná voda Municipální sféra 2015

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň, proozní část ozonizace a UV lampy, včetně elektro, MaR.

Latecoere Laboratorní voda Letecký průmysl 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 7 + Purelab Flex 3

MEGA a.s. Odpadní voda Chemický průmysl 2015

Odparka Evaled PC R 150v3 FF

Nemocnice Frýdek-Místek, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2015

SIRION MAXI RO 14-750 EP

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Odpadní voda Chemický průmysl 2015

Úprava odpadní vody pro vypouštění do vodoteče – čiření ACTIFLO 350 m3/h.

ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Pitná voda Municipální sféra 2015

Rekonstrukce technologické linky na výrobu pitné vody 140 l/s. Flokulace a sedimentace, filtrace, kalové hospodářství

Vemodia Laboratorní voda Analytické laboratoře 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

GMProjekt, IMUNA Farm, Šarišské Michalany, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015

Zdroje PW, WFI+PS + změkčovací filtr.

Rakona Laboratorní voda Chemický průmysl 2015

Příprava analyticky čisté vody 3x Purelab Option R 7 l/h

ENERGY, SETUZA Ústí nad Labem Procesní voda Energetický průmysl 2015

Koagulační filtrace, ultrafiltrace 3x45 m3/h, reverzní osmóza a elektrodeionizace, výstup 3 x 30 m3/h, zahuštění kalů.

Elektroprojekta Rožnov Procesní voda Stavebnictví 2015

PW o výkonu 0,1 m3/h, změkčení, RO, nádrž permeátu, UV záření, neregenerovatelné mixed bedy, mikrofiltr Pall

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Imuna Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Classic UV, IQ/OQ

SADE Arménie Odpadní voda Municipální sféra 2015

Biologická aktivační ČOV AS - VARIOcomp, 7,5-15 m3/den.

Paper mill Goznak, Krasnokamsk, Rusko, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Papírenský průmysl 2015

Změkčovací stanice, 100 m3/h, s ochozem 0~200 m3/h.

TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2015

Výměna iontoměničů pro demilinku A zn. Dowex UPCORE

Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2015

Příprava vody bez endotoxinů pro plicní oddělení Biopure 7 l/h

BIOCEV Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015

Příprava analyticky čisté vody Micra

Obec Tatenice Odpadní voda Municipální sféra 2015

ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov, 2250 EO.

MUBEA Procesní voda Automobilový průmysl 2015

RO voda Purelab Prima 15 l/h

Město Hostomice Odpadní voda Municipální sféra 2015

Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice, nová ČOV Radouš 2x1700 EO.

ZČU Plzeň Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2015

Příprava čištěné vody Purelab Option S 15 l/h

FN Plzeň Ústav lékařské genetiky Laboratorní voda Zdravotnictví 2015

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Pharservice Rusko, Jekatěrinburg Procesní voda Farmaceutický průmysl 2015

IONPRO LX-2, 500 l/h

ENVITES, a.s., Brno - závod AUDEJAS Litva Odpadní voda Chemický průmysl 2015

Úprava odpadní vody z textilní výroby 20 m3/h;

GMProject Thermofisher, MP Klasik, Opava Procesní voda Železářský a ocelářský průmysl 2015

Zdroj vody pro injekce a čisté páry PSME 100_20_3_E, zdroj PW CENTRA R 200

Laboratoř Forenzní Genetiky Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014

Příprava ultračisté vody

ATS/ EREN Modern Karton, Turecko Odpadní voda Papírenský průmysl 2014

Dodávka alkalického čiření Multiflo softening 3 x 233 m3/h (předpoklad 7/2014) – 1. stupeň čistírny pro opětovné použití odpadních vod zpět do provozu – papírna.

ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2014

Výměna požárních čerpadel o výkonu 800 + 80 m3/h

Smith Medical Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h + Purelab Flex 1, IQ/OQ

Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 5

FN Hradec Králové Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody podle lékopisu Medica EDI 120 l/h

ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 Mwe Procesní voda Energetický průmysl 2014

Chlazení vratného teplárenského kondenzátu 150 m3/h a jeho jemná filtrace; dávkování čpavku do sání KČ.

Fresenius Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Chorus 1 Analytical

TEPLÁRNA Liberec a.s. Procesní voda Energetický průmysl 2014

Výměna iontoměničů pro demilinku B,C. zn. Dowex UPCORE

JE Dukovany Laboratorní voda Energetický průmysl 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 6

FN KV Patologie Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody Micra

SEQme Laboratorní voda Analytické laboratoře 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

RECETOX Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 4

FN KV Ústav soudního lékařství Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody Micra

LF MU Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Option Q 15 l/h

IKEM Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody Micra

Česká sbírka mikroorganizmů Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2014

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Stachema Laboratorní voda Chemický průmysl 2014

Příprava čištěné vody Purelab Chorus RO/DI 20 l/h

FN Motol Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 15 l/h

FN Olomouc Lékárna Laboratorní voda Zdravotnictví 2014

Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Medica EDI 120 l/hod, cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ

Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2014

Zdroje PW, WFI+PS

TEVA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2014

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Pulse 20 l/h, IQ/OQ

Devro s.r.o. Pitná voda Potravinářský průmysl 2014

Instalace druhého UV reaktoru pro průtok vody 145,5 m3/h v provozu úpravy vody DEVRO. UV systém WEDECO Spektron 350e.

Lukoil Energo/TGK-8, Astrakhan, Rusko, Aquaton Anlagenbau GmbH Procesní voda Energetický průmysl 2013

Dodávka technologického zařízení na čištění vody 3x160 m3/h včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž (montáž prováděl objednatel), uvedení zařízení do provozu a vyškolení obsluhy a údržby zákazníka

Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, G. M. PROJECT, s. r. o. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013

1/VEOLIA QUATTRO 2000 zdroj voda čištěná PW 2/VEOLIA POLARIS MED 750 4S zdroj voda pro injekce WFI 3/VEOLIA POLARIS CSG 1500 zdroj čisté páry PS

Fakulta vojenského zdravotnictví Laboratorní voda Zdravotnictví 2013

Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h

ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013

Čiření chladící vody 2 x 400 m3/h (max. 2 x 500 m3/h)

Masarykův onkologický ústav Laboratorní voda Zdravotnictví 2013

Příprava analyticky čisté a ultračisté vody 3x Purelab Pulse 10 l/hod + 3x Purelab Flex 2 + 3x Purelab Flex 1

ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013

Zahuštění kalů 15-21 m3/h

Synthesia a.s., LOVOCHEMIE Lovosice Procesní voda Chemický průmysl 2013

Systém na výrobu vysoce čištěné vody dle Českého lékopisu (Highly Purified Water dle European Pharmacopoeia a dle amerického lékopisu USP), IONPRO LX-4 18

ČEZ a.s., elektrárna Počerady, paroplynový zdroj 880 MW Procesní voda Energetický průmysl 2013

Dávkování chemie do chladícího okruhu, úpravy stávající CHUV.

Nemocnice Vsetín, BMT Medical Technology s.r.o. Procesní voda Zdravotnictví 2013

RO-midi 10-200EP

Biopharma Solutions CZ Procesní voda Farmaceutický průmysl 2013

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h, IQ/OQ

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013

Boční úprava chladicí oběhové vody – čiření ACTIFLO 300 m3/h.

Nemocnice Strakonice Laboratorní voda Zdravotnictví 2013

Příprava čištěné vody podle lékopisu Purelab Option R 7 l/h

Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná - Chlad důl TČA Procesní voda Energetický průmysl 2013

Čiření Actiflo® 40~80 m3/h

Teplárna Domoradice, VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2013

Stanice reverzní osmózy 2 x 6 m3/h

VŠCHT Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2013

Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical

DALKIA Česká republika, a.s. , Nová Karolína CZCH - CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2013

Reverzní osmóza 2 x 12 m3/h, boční filtrace 116 m3/h, dávkování Hydrex do chladicího okruhu

ARKO TECHNOLOGY, a.s. , Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Mostiště Pitná voda Municipální sféra 2013

Linka flotace surové vody, 127 l/s.

Oblastní nemocnice Kolín Laboratorní voda Zdravotnictví 2013

Příprava čištěné vody Purelab Option S 7 l/hod

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Procesní voda Chemický průmysl 2013

Úprava napájecí demineralizované vody, stanice RO 30m3/h, úprava napájecí DEMI vody pro výrobní energetické bloky v objektu CHÚV

Obec Konárovice Odpadní voda Municipální sféra 2013

Kanalizace a ČOV Konárovice

Oblastní nemocnice Kladno Laboratorní voda Zdravotnictví 2013

Příprava vody pro patologii Purelab Option R 7 l/h

Dalkia - Romania, Veolia Water Solutions & Technologies Romania SRL Procesní voda Chemický průmysl 2012

Dávkování

ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2012

Stanice RO 3x 45m3/h pro odstranění TOC dle VGB, paralelní nebo sériové zapojení se stávající demistanicí.

Elektrárna Nyagan GRES, Rusko, Voronezh - Aqua Ltd. Procesní voda Energetický průmysl 2012

Čiření Actiflo® 1750 m3/h, zahuštění kalů.

Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012

Reverzní osmóza + chemické ošetření chladicí a ledové vody

TSCHEREPOWETZ, teplárna Gazpromenergoholding OGK-2 Procesní voda Energetický průmysl 2012

Dodávka technologického zařízení na čištění vody - 2x ACTIFLO APW 1 včetně řídícího systému, dodávku kompletní průvodní dokumentace a podkladů pro montáž

Veolia Energie ČR, a.s., Nová Karolína CZCH CHÚV Procesní voda Energetický průmysl 2012

Boční filtrace na sítovém filtru

Pivovar Svijany a.s. Odpadní voda Potravinářský průmysl 2012

Rekonstrukce mechanického předčištění, doplnění ČOV o anaerobní stupeň EGSB, rekonstrukce biologické linky (aktivace + nová dosazovací nádrž). Návrhový průtok 700 m3/den (max 900 m3/den), nová kapacita ČOV 80 000 EO. ČOV vybavena plynovým hospodářstvím s výrobou el. energie na kogeneračních jednotkách.

Pivovar Rohozec, ESONIC a.s. Procesní voda Potravinářský průmysl 2012

Změkčení

Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. Odpadní voda Automobilový průmysl 2012

Čištění oplachové vody z mořírny hliníkových výlisků - recyklace. Neutralizace a zahuštění. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 2 m3/h

Imuna CZ s.r.o., areál Safina, Brno, PHAR SERVICE, a.s. Procesní voda Farmaceutický průmysl 2012

Generátor ultračisté páry - POLARIS CSG/PPSG 150 E

SIBUR - Actiflo Procesní voda Chemický průmysl 2012

Čičení balená jednotka Actiflo APW-4, 300 m3/h, porjekt, dodávka uvedení do provozu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. Procesní voda Zdravotnictví 2012

Sterilizátory MINI RO80 2x

Eurofins Laboratorní voda Analytické laboratoře 2012

Příprava ultračisté vody Purelab Ultra Analytical

ÚEM AVČR (Bioinova) Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011

Příprava čištěné vody podle lékopisu 2x Purelab Pulse 20 l/h + 350 l zásobník + cirkulační rozvod vody VNF svařování, IQ/OQ

ČEZ a.s., elektrárna Ledvice, Nový zdroj 660 MWe, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Procesní voda Energetický průmysl 2011

Kompletní dodávka chemické úpravy vody („na zelené louce“): úprava vody pro chladicí okruh 1400 m3/h (Actiflo), předúprava vody pro demineralizaci 210 m3/h (Actiflo, post alkalizace, písková filtrace), Demineralizace 210 m3/h (reverzní osmóza 135 m3/h, demilinky 210 m3/h), úprava kondenzátů stávajících bloků 300 m3/h, úprava teplárenských kondenzátů na katexových filtrech 300 m3/h, finální úprava přídavné vody na směsných ionexových filtrech 210 m3/h, neutralizace odpadních vod, Pomocné chemické hospodářství (skladování chemikálií, dávkování, neutralizace)

PENTA Laboratorní voda Farmaceutický průmysl 2011

Příprava ultračisté vody Purelab Flex 3

Veolia Energie ČR, a.s., divize Karviná TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011

Koagulační filtrace, reverzní osmóza, změkčovací filtr

DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011

Koagulační filtrace 2 x 40 m3/h, doplňková filtrace 2x 30 m3/h.

DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011

Reverzní osmóza 2x 10 m3/h.

DALKIA Česká republika, a.s. , CHÚV na TČA Procesní voda Energetický průmysl 2011

Doměkčení 25 m3/h.

ÚMCH AVČR Laboratorní voda Výzkum & Vývoj 2011

Příprava analyticky čisté a ultračisté vody

TPK, spol. s r.o., Mlékárna Hodonín Odpadní voda Potravinářský průmysl 2010

Předčištění průmyslových odpadních vod

KUNST, spol. s r.o., VaK Hradec Králové, a.s. Odpadní voda Municipální sféra 2010

Denitrifikace odpadních vod technologií Biostyr®

Ing. Vladimír Polonský - LERO, ČOV Nupaky Odpadní voda Municipální sféra 2010

Rekonstrukce jedné biologické linky ČOV Nupaky, zvýšení kapacity z 530 EO na 930 EO pomocí technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) Realizace 2010.

VaTechWabag. Elektrárna Prunéřov Procesní voda Energetický průmysl 2010

Stanice RO 60m3/h, úprava vody CHÚV pro energetiku.

Strojintex, DOME CZECH s.r.o. Procesní voda Stavebnictví 2010

Balená jednotka Midi RO 10-200 EP

Chemoprojekt a.s., Lovochemie Procesní voda Chemický průmysl 2009

Balená jednotka změkčení vody, výkon 8 m3/h

OJSC Zvenygorodka Cheese processing plant, BONGRAIN S.A. Procesní voda Potravinářský průmysl 2009

Kompletní linka - stroje a zařízení na čištění procesní vody v sýrárně. Odželeznění, filtrace, dílčí dekarbonizace na kyselém katexu, výkon 35 m3/h, IF-filtry.

Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008

Rozšíření LÚV na výkon 120m3/h.

OTV International, LM Veolia Water Systém, Myllykoski Continental Procesní voda Papírenský průmysl 2008

Papírna Myllykoski, Plattling (SRN) Demineralizace 150 m3/h, změkčování 1350 m3/h.

Metrostav Pitná voda Stavebnictví 2008

Dodávka kompletní technologie pro úpravu pitné vody. předúprava + reverzní osmóza.

Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2008

Rozšíření kapacity ÚV.

Chemopetrol a.s., INTREL Pitná voda Chemický průmysl 2008

Čiření, filtrace, desinfekce. Realizace zařízení k výrobě užitkové vody na CHÚV na T 200. Průtok 80 m3/h, technologie: Actiflo + kompletní najetí technologie včetně elektro, MaR.

ÚJV ŘEŽ, Balloki, Pákistán Procesní voda Energetický průmysl 2008

Demi voda pro turbínu, elektrárna, 2 x reverzní osmóza, úprava vody pro energetiku

Siemens s.r.o., Psychiatrická léčebna, Kosmonosy Pitná voda Municipální sféra 2007

Dodávka a zprovoznění technologie pro využití vody z vrtu v areálu PLK odželezňování pitné vody, výkon 10 m3/h.

Saint-Gobain Sekurit ČR s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2007

Demivoda pro oplach skel pro automobily, druhá stanice reverzní osmózy, sériový i paralelní provoz, 10 000 l/h.

DEKONTA a.s., SETUZA Ústí nad Labem Odpadní voda Municipální sféra 2007

Úprava kontaminované podzemní vody pod skládkou nebezpečných odpadů. Technologie reverzní osmózy včetně předúpravy. 20 m3/den.

ČEZ, a.s., elektrárna Tisová Procesní voda Energetický průmysl 2007

Rekonstrukce demineralizace průtok: 240 m3/h,výkon: 5.760.000 l/d.

SigmaInvest SCOP Irák Procesní voda Rafinérie 2006

Změkčení, reverzní osmoza + dočišťovací ionexová demilinka, balená jednotky včetně nádrží, potrubního propojení a podpěrných konstrukcí.

SHOWA Aluminium Czech, s.r.o. Procesní voda Automobilový průmysl 2006

Dekarbonizace, reverzní osmoza, 2x směsné filtry průměr 927mm, 2x 700 l ionexu před RO.

Obec Třebotov Pitná voda Municipální sféra 2006

Výroba pitné vody (odstraňování dusičnanů RO); 16 m3/h.

ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovensko Procesní voda Farmaceutický průmysl 2006

II. etapa – úprava kondenzátu a napájecí nádrže, nový řídící systém Siemens .

Cutisin, a.s., člen skupiny DEVRO Pitná voda Potravinářský průmysl 2006

Rozšíření LUV - instalace ÚV sterilizace – likvidace clostrídia perfingens v pitné vodě.