Certifikace

Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 se vztahuje na celý rozsah předmětu činnosti CVMEM:

  1. Zajišťování činností servisu, údržby a oprav vodohospodářských zařízení, technologického zařízení pro úpravu a čištění vody, včetně údržby zeleně;
  2. Inženýrské činnosti, dodávky a montáže technologických celků, ekologických staveb a technického zařízení v oblasti vodního hospodářství;
  3. Poradenství, návrh a vývoj v oblasti vodohospodářských zařízení;
  4. Doprava a mechanizace

CQS

Certifikace dle ČSN ISO 37001 pokrývá tento rozsah činnosti CVMEM:

  1. zajišťování činností údržby vodohospodářských zařízení včetně údržby zeleně;
  2. inženýrské činnosti, dodávky a montáže technologických celků, ekologických staveb a technického zařízení v oblasti vodního hospodářství;
  3. zajišťování dopravy a mechanizace včetně náhradního zásobování vodou;
  4. provádění oprav silničních motorových vozidel a mechanizmů.

ISO2

Politika integrovaného systému řízení

Politika ISŘ_CVMEM