Datum zveřejnění:
Našemu zákazníkovi - ČEZ a.s. , jaderná elektrárna Temelín - jsme na konci roku 2019 předali do provozu technologii reverzní osmózy. Tato technologie slouží k odstraňování organických látek z přídavné demi vody pro výrobu páry. Stávající technologie nebyla schopna organické látky zachytit, což negativně ovlivňovalo kvalitu přídavné vody. Dalším benefitem této instalace je snížení spotřeby chemikálií a tím i nákladů na regenerace stávajících demilinek.

Celé dílo sestávalo z návrhu, zpracování projektové dokumentace, montáže a následného zprovoznění dodané technologie.

Dodaná RO je zapojena za stávající technologii předúpravy vody paralelně k ionexovým filtrům, což umožňuje její provoz nezávisle na provozu ionexových filtrů. V podstatě se jedná o tři nezávislé linky paralelně zapojené vedle sebe, které pracují dle aktuální spotřeby demineralizované vody v režimech 1+2, 2+1, 3+0.

Linka RO

RO